Leraren leren leren


Leraren leren leren

Rede, uitgesproken door dr. F.A.J. Korthagen bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar op de Kohnstamm-leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam.

1998 maar nog zeer actueel.

Verplichte literatuur voor iedere lerarenopleider.

Voor mij een verwoording van mijn visie op het opleiden van leraren.
De meerwaarde van realistisch opleidingsonderwijs; de concerns die dit oplevert die vervolgens een ijzersterke intrinsieke motivatie tot leren vormen. Het bevorderen van systematische reflectie dient centraal te staan in de opleiding, want dat maakt leraren bekwaam om de eigen verdere ontwikkeling te sturen en het vermogen daar verantwoordelijkheid voor te nemen(doorgroeicompetentie).
Het appèl tenslotte om (of juist) lerarenopleiders ook opgeleid zouden moeten worden eveneens volgens de principes van realistisch onderwijs.
Ook hecht Korthagen belang aan een curriculum waarin ruimte is voor identiteitsontwikkeling. Bildung zouden wij het nu noemen. Identiteitsontwikkeling die plaats vindt in wezenlijke ontmoetingen tussen leraar en leerling, lerarenopleider en leraar in opleiding.