Self compassion


Inferior functions in charge:

INFP’s en ISFP’s kunnen onder grote stress ernstig gaan twijfelen aan hun eigen bekwaameheid (self-hatred)

ISFJ en INFJ’s kunnen onder grote stress verstrikt raken in “rampscenario’s”
en stellen zich een hele reeks negatieve mogelijkheden voor zichzelf en anderen voor (depressed)

INFP: vulnerability is what connects


NF “Idealisten”

Zoeken naar unieke identiteit en betekenis. Waarderen empathische, zinvolle relaties.
Over het algemeen enthousiast. Willen de wereld verbeteren.
Vertrouwen op hun intuïtie en verbeelding. Denken in termen van integratie en gelijkenissen.
Concentreren zich op ontwikkeling van het potentieel van anderen,
het zoeken naar een doel in hun leven en het overbruggen van verschillen.
Willen authentiek zijn.