Domweg


Column Christiaan Weijts ‘BEZEMWAGENS MET WAT VERSJES ERTEGEN’

nrc.next_20170127_1_02_5Bezemwagens met wat versjes ertegen

Moreel leiderschap


http://www.npo.nl/buitenhof/22-01-2017/VPWON_1265947/POMS_VPRO_7000888

Moreel leiderschap kenmerkt zich volgens Bas de Gaay Fortman (oud partijleider PPR) en Victor Molkenboer (PvdA,burgemeester Woerden) door:
1. verbinden
2. vertrouwen wekken
3. een voorbeeld zijn:
– hoe je met mensen omgaat
– hoe je van mening verschilt
– hoe je in discussie gaat
4. perspectief bieden
5. maatschappelijke problemen agenderen in het publieke domein (en niet in achterkamertjes)

Moreel leiderschap en de Grondwet

bron: De Correspondent

Het ‘goede’ wat de politiek betreft ligt vast in de Grondwet. De Nederlandse grondwet is de enige die begint met ‘Allen’…die zich in Nederland bevinden…
Toch wordt er door onze politiek leiders zelden gerefereerd aan deze Grondwet. Een gemiste kans en/of een onderschatting van de burger?

Het is van groot belang dat we de waarde van de Grondwet koesteren (in de betekenis van 1.levenwekkende warmte geven aan; 2. voeden en onderhouden). Kennis en inzicht maakt de burger en daarmee de democratie sterker waardoor deze tegen een stootje kan. De kracht van de aanvaller wordt mede bepaald door de zwakte van de prooi.

nrc.next_20170113_1_10_3 van een crisis van de democratie is helemaal geen sprake

De wereld van gisteren


De wereld van gisteren

Midlife:

En nog meer prachtige, tot reflectie aanzettende citaten:
Stefan Zweig