Veel docenten universiteit zonder didactisch diploma


Veel docenten universiteit zonder didactisch diploma

“Onderwijs heeft een lage

status aan de universiteit. Docenten

worden op onderzoek afgerekend en

schuiven veel onderwijs af.

Ruim 70 procent van de promovendi

moet meer college geven dan

waarvoor ze betaald krijgen, blijkt uit

een eerdere peiling van het ISO en het

Promovendi Netwerk Nederland.

Bijna de helft van die promovendi

vindt dat ze te weinig begeleiding

krijgen bij het lesgeven.”