Sehnsucht


Ontroerende animatie over verlies, gemis, hoop, verlangen en kracht. Gezien bij Zomergast Hedy d’Ancona. Mooie toevoeging van Hedy d’Ancona dat de animatie een metafoor is voor alle verlies, niet alleen van personen, maar ook van vriendschap, je land, liefde, jeugd, gezondheid, strijd, ………

Verlies van je land: prachtig verwoord door Senad Alic in Vreemde Vogels (Onderweg 2015)
vreemde vogels 1vreemde vogels 2vreemde vogels 3vreemde vogels 4vreemde vogels 5