radicalisme versus extremisme


nrc.next_20170109_1_30_3 overdrijf dreiging van extremistische moslims niet

Radicalisme mag in een democratie en extremisme niet.

Je mag in Nederland vinden dat er maar één interpretatie van de islam is en dat die boven de Nederlandse wet staat. Net zoals je in Nederland orthodox christen mag zijn en je, zoals Wilders, geen vertrouwen in de rechterlijke macht mag hebben.

Radicalisme en extremisme beperken zich niet tot de islam. Je hebt links-radicalen, rechts-radicalen en religieuze radicalen.

Radicalisme (binnen westerse landen) kenmerkt zich door een combinatie van zes kenmerken. Het gaat om de combinatie van alle zes de kenmerken en niet om een selectie uit deze kenmerken. Extremisme voegt hier drie kenmerken aan toe en heeft dus negen kenmerken

1. iedere radicaal vindt dat de eigen groep onder vuur ligt en bedreigd wordt;

2. radicalen vinden dat de ‘eigen elite’ bestaat uit verraders;

3. de radicaal verdedigt een orthodoxe interpretatie van het eigen gedachtengoed;

4. het eigen gedachtengoed is superieur;

5. radicalen vinden dat verzet tegen autoriteiten gerechtvaardigd is;

6. volgens de radicaal heeft het ‘echte’ lid van de groep een actieve rol;

7. de extremist vindt bovendien dat de creatie van de samenleving het hoogste doel is;

8. de extremist vindt dat ‘de Ander’ het absolute kwaad, de duivel, is;

9. de extremist vindt geweld geoorloofd om zijn/haar doel te bereiken