Ik haat politiek van Luigi Garlando


Ik haat politiek titelpagina

Ik haat politiek achterflap

In dit kinderboek wordt op een verhalende wijze democratie uitgelegd en voorgeleefd. Iedere overheidsfunctionaris en ook iedere docent zou zich dagelijks moeten afvragen of hij dienstbaar zijn, of gedreven wordt door eigen belang. Confronterend, verhelderend en richting gevend.

Lees in dit verband de reflectie van Tet Koffeman, studieleider HKU, op de Bildungskalender:

Bildungskalender 7 september
(Ik haat politiek, pag148-149) “de ware, goede politiek, zit in drie woorden: luisteren, meedoen, dienen.
Ministrum betekent “dienaar”. Voor alles moet een politicus een dienaar zijn. Hij dient de mensen die iets nodige hebben en die hem hebben gekozen om hun problemen op te lossen. Voor het vertegenwoordigen van onze ideeën zijn er beroepspolitici, die een salaris krijgen dat betaald wordt door de burgers.”