Welkom


IJsberg van McClelland

IJsberg van McClelland

 ‘Consciously we teach what we know,

unconsciously, we teach who we are’

-Don E. Hamachek

 

Zo luidt het citaat in het portfolio van de studente waarvan ik het assessment afneem.

Het raakt me: de onderwaterijsberg rommelt.

‘Consciously we teach what we know’

Wat weet ik eigenlijk? Welke kennis heb ik die het doorgeven waard is?

Om welke kennis gaat het eigenlijk: vakkennis, vaardigheden, (levens)ervaring?

En op welke manier kan ik die kennis het beste doorgeven opdat het voor de ander betekenisvol is?

‘Unconsciously we teach who we are’

Aristoteles stelde dat jezelf kennen het begin van alle wijsheid is.

Eens!

‘Unconsciously’? 

Dragen wij als docenten/lerarenopleiders niet bij uitstek de verantwoordelijkheid om te weten wie we zijn en waar we voor staan: het zelfverstaan?

‘Teachers teach as they are taught not as they are taught to teach’ (Blume)

Is dit positief of negatief?

Wie is ons persoonlijke voorbeeld?

Door welke docent zijn wij geraakt?

‘Dat wat je in een ander bewondert is in potentie ook bij jou aanwezig’

Geruststellend?

Hoopgevend?

Het onderzoek waard?

‘Teach what you preach’