Over mij


(Curriculum vitae)

De afgelopen 20 jaar heb ik mijn professionele ervaring opgedaan in het onderwijsveld: voornamelijk als docent (vo, mbo, hbo) en als lerarenopleider (hbo). Na mijn studie Nederlands Recht ben ik de eerstegraads lerarenopleiding maatschappijleer gaan doen. Een ongebruikelijke keuze? Niet voor mij, maar wél voor leerlingen die bij een eerste kennismaking altijd met de vraag komen waarom ik geen advocaat of rechter ben geworden, maar voor het onderwijs heb gekozen: voor hen heb gekozen…….(!)

In 2009 heb ik een uitstapje gemaakt naar een baan buiten het onderwijs, als studentenbegeleider bij het UAF. Het UAF is een stichting die hoog opgeleide vluchtelingstudenten de kans biedt om hun studie in Nederland (weer) op te pakken. Het contact met deze studenten heeft mij bewust gemaakt van het belang van een toegankelijk, flexibel onderwijssysteem, waar voor een ieder plaats is. Onderwijs biedt deze studenten de mogelijkheid om zich op eigen kracht een plek te verwerven in de maatschappij. Belangrijk is daarbij niet alleen de kennis, maar de persoonlijke ‘ontmoeting’ met docenten die deze studenten in hun opleiding treffen. Het ‘gezien’ en gewaardeerd worden als medemens en medeburger.

In 2013 ben ik als lerarenopleider maatschappijleer/burgerschap aan de Hogeschool van Amsterdam van start gegaan en heb daar bijzonder veel plezier beleefd aan de stagebezoeken en het begeleiden van de praktijkonderzoeken: het begeleidingsproces krijgt vorm en kleur door de ontmoeting. Dat maakt het tegelijkertijd creatief en boeiend, omdat er in die ontmoeting iets gecreëerd wordt dat noch de student noch ikzelf als opleider tevoren volledig kan voorspellen en biedt dus aan beiden een leeropbrengst. Ik noem het de transitionele ruimte: de derde ruimte. Lokaal 3

Sinds vijf jaar ben ik veldassessor bij de Hogeschool Utrecht waar ik regelmatig assessments afneem van startende docenten: eigenlijk zou iedere docent dit minstens één keer per jaar moeten doen, omdat het je scherpt in je docentcompetenties en je eigen ontwikkeling.

 

certified-stap-i-logo-50certified-stap-ii-logo-50

In 2015/2016 ben ik gecertificeerd als MBTI-trainer (step I en II): een instrument dat mij inzicht heeft gegeven in mijn persoonlijke voorkeuren: INFP. Het heeft mij gesterkt in mijn keuze voor het ondernemerschap en de focus op het coachen van docenten, omdat in de onafhankelijkheid en individuele begeleiding mijn kracht ligt. De MBTI acht ik uitstekend geschikt om docenten inzicht en richting te bieden in de ontwikkeling van hun beroepsidentiteit en unieke eigenheid.

INFP-profiel infp stressprofiel

Na een inspirerend verblijf in Berlijn, waar ik als buitenlandse student Duits als tweede taal heb gevolgd, heb ik aan de Vrije Universiteit de opleiding tot Nt2 docent gevolgd en ben daar nu met veel enthousiasme werkzaam in. Het biedt ruimte om meer te vertrouwen op mijn creativiteit en spelvermogen.

Maar misschien nog wel veel belangrijker voor de ontwikkeling van mijn eigen (beroeps)identiteit zijn mijn vier zonen (10, 17, 20 en 23) en mijn man (lerarenopleider techniek bij  de Hogeschool Utrecht) die ieder op ‘eigen wijze’ het leven verkennen op zoek naar een persoonlijke en verantwoordelijke invulling van hun mens-zijn.

 

 

 

 

Contact