“het gaat om het onderwijs”


nrc.next_20170302_1_10_2 kleine klassen

We weten het allemaal, maar waarom niet gewoon doen?

 • kleine klassen
 • persoonlijke (onderwijs)begeleiding
 • geen huiswerk
 • geen selectie aan de poort
 • docenten brengen hun betaalde uren door op school
 • er is geen lerarenkamer; docenten pauzeren samen met de leerlingen
 • er zijn nauwelijks studiedagen en vergaderingen
 • 4 dagen les van 9:00 tot 17:00
 • geen tussenuren
 • leerlingen volgen 2 profielen
 • geld naar onderwijs en zo min mogelijk naar huisvesting en overhead
 • er zijn geen afdelingsleiders, teamleiders en roostermakers
 • er is één vast rooster
 • het bestuur is onbezoldigd
 • en er blijft nooit iemand zitten!