Framing: woorden sturen ons maatschappelijk, economisch en politiek oordeel


Lees één van de volgende zinnen:

‘John wilde het vogelhuisje repareren. Hij sloeg op de spijker toen zijn vader binnen kwam.’

‘John wilde het vogelhuisje repareren. Hij zocht de spijker toen zijn vader binnenkwam.’

Beantwoord de volgende vraag:

Heb je in de tekst het woord ‘hamer’ gelezen?

 

Resultaat van experiment:

Zeker, zei meer dan de helft van degene die de eerste zin hebben gelezen. bij degene die de tweede zin lezen zegt nog altijd een vijfde het woord ‘hamer’ gelezen te hebben.

Bewijs:

Vooral het woord ‘slaan’ in combinatie met ‘spijker’ activeert een frame waarvan ook een hamer deel uitmaakt. Het woord is niet gevallen, maar toch aangekomen

Welke rol speelde framing in de Amerikaanse verkiezingen?

Kun je een frame bestrijden met feiten?

Kracht van reframing?

Was ‘Wir schaffen das’ een sterk frame?

nrc.next_20161219_1_28_2 Woorden sturen ons politiek oordeel

bron: nrc.next 19 december 2016