En doen! Bildung op de universiteit


en-doen

De universiteit Het onderwijs is verworden tot een plek waar voor het spelende brein geen tuin meer is om op veilige grond te experimenteren met de verantwoordelijkheid voor eigen ideeën.”