Dialoog als burgerschapsinstrument


definitieve-methodiek-dialoog-als-burgerschapsinstrument

Dialoog-als-burgerschapsinstrument

Hoe kunnen (toekomstige) docenten het gesprek aangaan met leerlingen die zich bijvoorbeeld distantiëren van de waarden van de democratische rechtstaat, zich in mindere mate onderdeel voelen van de samenleving en/of in hun zoektocht naar een eigen identiteit een overtuiging op confronterende wijze uitlaten? en hoe zorg je dat ook jongeren onderling op kritische wijze met elkaar van gedachten leren wisselingen?

In hoofdstuk 3 van het rapport een vertaling van de peer education methode naar de reguliere lespraktijk. Concrete aanbevelingen, duidelijke rolbeschrijving voor de docent praktische werkvormen. Ook is een tien-minuten-variant beschreven, als de urgentie hoog is, maar de tijd beperkt.

*Aandachtspunten binnen de dialoog-methodiek: de docent is procesbegeleider, de leerling (en) de expert(s) en het is belangrijk om met leerlingen te reflecteren op het gevoerde gesprek.